Okolie

Nezabudnite že okolie nespadá pod EASY,MEDIUM,HARD RPG sem hrajú všetci hráči podobne ako v meste.

Kontakt

Kostol 

vstup

Park

Most